Notes on Verse Technique

Data powstania: 18 kwietnia 1932

Data i miejsce pierwszej publikacji: 1932, Fur­ther Cri­ti­cism of Poetry

Angielskie i amerykańskie wydania książkowe:

Polskie wydania: brak

Uwagi: Ogólne uwagi o pisaniu poezji. Pokazują tę zmianę myślenia u Lovecrafta, jaka dokonała się w temacie  liryki na przełomie lat 20. i 30: wyrósł wówczas z uwielbienia dla reliktów XVIII wieku i głosił estetyczną elastyczność.

Początkowo esej miał ukazać się pod egidą Biura Krytyki NTPA (w którym Lovecraft wówczas pracował), lecz ostatecznie, ze względu na pokaźną objętość, wydany został jako osobna broszura.