Official Organ Fund

Data powsta­nia: 1920-1922

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: różne numery „United Amateur” z okresu 1920-1922

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Zebrane raporty z dotacji dla ZTPA oraz wydatków organizacji, przygotowane przez Lovecrafta do kilku numerów „United Amateur” z lat 1920-1922.