On 'Notes High and Low' by Carrie Adams Berry

Data powsta­nia: prawd. 1934

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1934, ulotka reklamująca książkę Notes High and Low Carrie Adams Berry

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Krótki komentarz uznania dla twórczości Carrie Adams Berry. Pojawia się na ulotce reklamującej zbiór jej poezji, Notes High and Low. Podpisany: „HOWARD P. LOVECRAFT, wybitny uczony oraz krytyk, Providence”.