Our Candidate

Data powsta­nia: 1915

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: czerwiec 1915, „Providence Amateur”, wol. 1, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Autor przedstawia kandydata na prezesa ZTPA na sezon 1915-1916, Leo Frittera, i uzasadnia swój wybór. Autorstwo Lovecrafta stwierdzono po badaniach, gdyż artykuł nie został podpisany.