President’s Message (marzec 1923)

Data powsta­nia: 1923

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: marzec 1923, „National Amateur”, wol. 45, nr 4

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Obszerna relacja z aktywności członków NTPA na początku roku 1923.