President’s Message (maj 1923)

Data powsta­nia: 1923

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: maj 1923, „National Amateur”, wol. 45, nr 5

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Oobszerna relacja z aktywności członków NTPA z początku wiosny 1923.