President’s Message (listopad 1922 - styczeń 1923)

Data powsta­nia: 1922

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: listopad [1922] – styczeń 1923, „National Amateur” 45, nry 2/3

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Pierwsze z oświadczeń Lovecrafta jako prezesa NTPA na okres 1922-1923. Przedstawia w nim obecny stan organizacji, nawołuje do powrotu do aktywności oraz wspomina o swojej dotacji na cel publikacji „National Amateur” w wysokości 10 dolarów, co w świetle jego ubóstwa było sumą kolosalną.