President’s Message (wrzesień 1917)

Data powsta­nia: 11 września 1917

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: wrzesień 1917, „United Amateur”, wol. 17, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Lovecraft w lipcu 1917 został prezesem ZTPA na okres 1917-1918 i to jego pierwszy „apel”. Omawia w nim osoby wybrane na poszczególne stanowiska w organizacji oraz swoje oczekiwania wobec nich.