President’s Message (lipiec 1923)

Data powsta­nia: 1923

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: lipiec 1923, „National Amateur”, wol. 45, nr 6

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Ostatni (nie licząc podsumowania rocznego The President’s Annual Report) raport z działalności członków NTPA, a tym samym ostatni raport Lovecrafta jako prezesa jakiegokolwiek towarzystwa prasy amatorskiej.