President's Message (styczeń 1918)

Data powsta­nia: 2 stycznia 1918

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: styczeń 1918, “United Amateur”, wol. 17, nr 3

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Trzeci z “apeli” Lovecrafta jako prezesa ZTPA w okresie 1917-1918. Autor wyraża w nim zadowolenie z działalności członków organizacji i patrzy z nadzieją na rozpoczęty rok 1918.