President's Message (lipiec 1918)

Data powsta­nia: 26 czerwca 1918

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: lipiec 1918, „United Amateur”, wol. 17, nr 6

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Szósty i ostatni spośród apeli Lovecrafta jako prezesa ZTPA w okresie 1917-1918. Autor podsumowuje miniony rok, nie szczędząc pochwał osobom, które udzielały się najbardziej.