President's Message (maj 1918)

Data powsta­nia: 6 maja 1918

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: maj 1918, „United Amateur”, wol. 17, nr 5

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Piąta z odezw Lovecrafta jako prezesa ZTPA w okresie 1917-1918. Tym razem próbuje zwalczać przekonanie, że dziennikarstwo amatorskie w czasie wojny było niepotrzebne i odciągało od istotnych spraw.