President's Message (listopad 1917)

Data powsta­nia: 28 października 1917

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: listopad 1917, „United Amateur”, wol. 17, nr 2

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Drugi z „apeli” Lovecrafta jako prezesa ZTPA w okresie 1917-1918. Autor omawia sprawy związane z Rocznikiem na sezon 1916-1917 (księga z sylwetkami wszystkich członków organizacji – w minionym sezonie jej nie wydano), a także wyraża zadowolenie ze wzmożenia aktywności podopiecznych po jałowym roku.