Report of First Vice-President (styczeń 1916)

Data powsta­nia: 1916

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: styczeń 1916, „United Amateur”, wol. 15, nr 6

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Drugi i ostatni raport Lovecrafta jako wiceprezesa ZTPA w kadencji 1915-1916. Przedstawia osiągnięcia Komitetu Rekrutacyjnego, a także krótko omawia dobrowolne dotacje członków organizacji i cele, na jakie zostały spożytkowane.