Report of First Vice-President (listopad 1915)

Data powsta­nia: 1915

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: listopad 1915, „United Amateur”, wol. 15, nr 4

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Lovecraft w lipcu 1915 został wybrany na pierwszego wiceprezesa ZTPA. Do jego obowiązków należało m.in. pisanie raportów takich jak ten. Omawia tutaj sukcesy Komitetu Rekrutacyjnego ZTPA, a także postępy druku broszury United Amateur Press Association: Exponent of Amateur Journalism.