Rursus Adsumus

Data powsta­nia: 1923

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: marzec 1923, „Conservative”, nr 12

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Lovecraft ogłasza powrót „Conservative” po niemal czteroletniej przerwie.