Some Political Phases

Data powsta­nia: 1915

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: lipiec 1915, „Conservative”, wol. 1, nr 2

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Lovecraft przedstawia swoich kandydatów na poszczególne stanowiska w ZTPA przed lipcowymi wyborami i uzasadnia każdy wybór.