The Conquest of the Hub Club

Opublikowano pod pseudonimem: 54 & 7-8THS§

Data powsta­nia: 1920

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: wrzesień 1920, „Epgephi”

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Hub Club to bostoński klub prasowy (podległy NTPA), na którego spotkaniach Lovecraft będzie pojawiał się regularnie do 1924 roku. W tym artykule autor opisuje zjazd z 2-12 lipca 1920 roku, a dokładniej dni swojego pobytu, tj. 4-5 lipca. Wtedy to pierwszy raz w dorosłym życiu nocował poza domem.