The Conservative and His Critics (lipiec 1915)

Data powsta­nia: 1915

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: lipiec 1915, „Conservative”, wol. 1, nr 2

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Lovecraft odpiera zarzuty kierowane pod jego adresem po publikacji pierwszego numeru „Conservative”, w szczególności kontrowersyjnego eseju politycznego The Crime of the Century.