The Convention Banquet

Data powsta­nia: 1921

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 2004, Col­lec­ted Essays 1: Ama­teur Jour­na­lism

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Relacja ze zjazdu członków NTPA w Bostonie w lipcu 1921 r.

SKANY RĘKOPISU