The Convention

Opublikowano pod pseudonimem: Theobald

Data powsta­nia: lipiec 1930

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: lipiec 1930, „Tryout”, wol. 13, nr 8

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Lovecraft z entuzjazmem wyraża się o zjeździe NTPA, jaki odbył się w lipcu 1930 roku i w którym uczestniczył. Było to ostatnie oficjalne spotkanie któregokolwiek z towarzystw amatorskich z jego udziałem.