The Dignity of Journalism

Data powsta­nia: 1915

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: lipiec 1915, „Dowdell’s Bearcat”, wol. 4, nr 4

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Lovecraft nawołuje do zaprzestania używania kolokwializmów w tekstach amatorskiego dziennikarstwa, gdyż przynosi to ujmę organizacji.