The Fall of Astrology

Data powsta­nia: 15 grudnia 1914

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 17 grudnia 1914, “Pro­vi­dence Eve­ning News”, wol. 46, nr 25

Angiel­skie i ame­ry­kań­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wyda­nia: brak

Uwagi: Po prześmiewczych i ostrych atakach pod pseudonimem Isaaca Bickerstaffe’a (patrz: Science versus CharlatanryThe Falsity of AstrologyAstrology and the Future oraz Delavan’s Comet and Astrology), Lovecraft w niniejszym liście do „Providence Evening News” z umiarem odpowiada na kolejne argumenty J.F. Hartmanna w dyskusji o astrologii.