The Morris Faction

Data powsta­nia: 1915

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: kwiecień 1915, „Conservative”, wol. 1, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Lovecraft omawia rozłam, jaki nastąpił w ZTPA w 1912 roku, kiedy to Ernest H. Morris wraz ze zwolennikami utworzyli Zjednoczone Towarzystwo Prasy Amatorskiej Ameryki, do którego przeszło wielu członków ZTPA. Historycy organizacji amatorskich są zdania, że to frakcja Lovecrafta była tą „buntowniczą” stroną.