The 'Other United'

Data powsta­nia: 1917

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: lipiec 1917, „United Amateur”, wol. 16, nr 9

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Kolejny artykuł o „fałszywym” ZTPA (szczegóły, patrz: The Morris Faction).