The President’s Annual Report

Data powsta­nia: 1 lipca 1923

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: wrzesień 1923, „National Amateur”, wol. 46, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Podsumowanie siedmiu miesięcy owocnego prezesowania Lovecrafta w NTPA. Mimo próśb, autor nie zgodził się kandydować na następną kadencję.