The Question of the Day

Data powsta­nia: 1915

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: kwiecień 1915, „Conservative”, wol. 1, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Artykuł podejmuje trwającą ówcześnie dyskusję o tym, czy pisma amatorskie powinny omawiać sprawy niezwiązane z działaniami organizacji. Lovecraft popiera takie podejście.