The United’s Problem

Data powsta­nia: 1917

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: lipiec 1917, “Conservative”, wol. 3, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Krótki tekst na temat słabnącego zapału do publikacji pism i tworzenia nowych tekstów u członków ZTPA.