The United 1917-1918

Data powsta­nia: 1918

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: lipiec 1918, „Conservative”, wol. 4, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Tekst podsumowujący udany dla ZTPA rok 1917-1918.