The Youth of Today

Data powsta­nia: 1915

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: październik 1915, „Conservative”, wol. 1, nr 3

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Krótki komentarz na temat Davida H. Whittiera, młodego amatora, który zarzucał Lovecraftowi ciemnotę i rasizm. Co ciekawe, Lovecraft w późniejszym czasie opublikuje w swoim „Conservative” opowiadanie Whittiera.