Trends and Objects

Data powsta­nia: 1924

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: marzec 1924, „National Official”

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Lovecraft snuje rozważania nad swoim ideałem uczynienia organizacji amatorskich ostoją prawdziwej „literackości”, przy czym zauważa, że NTPA nie jest odpowiednim kandydatem do wprowadzenia tych idei w życie. Dlatego też postanawia dążyć do odrodzenia ZTPA.