Untitled Note on Amateur Poetry

Data powsta­nia: lata 30. XX wieku

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 2004, Col­lec­ted Essays 1: Ama­teur Jour­na­lism

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Dość brutalna (pewnie dlatego nieopublikowana) rozprawa Lovecrafta z mierną poezją niektórych dziennikarzy-amatorów.