Untitled Notes on Amateur Journalism (październik 1915)

Data powsta­nia: 1915

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: październik 1915, „Conservative”, wol. 1, nr 3

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Rozmaite notatki na temat innych pism amatorskich rozsiane po trzecim numerze „Conservative” Lovecrafta.