Verse Criticism

Data powsta­nia: 1933

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: marzec 1933, „National Amateur”, wol. 55, nr 3

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Krótkie omówienie poezji członków NTPA z czasopismach amatorskich ostatnich miesięcy.