What Amateurdom and I Have Done for Each Other

Opublikowano pod nazwiskiem: Harold P. Lovecraft

Data powsta­nia: 21 lutego 1921

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: sierpień 1937, „Boys’ Herald”, wol. 46, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Treść przemowy z 22 lutego 1921 roku na Bostońskiej Konferencji Dziennikarzy-Amatorów. Poruszające wyznanie, w którym Lovecraft przyznaje, że amatorskie dziennikarstwo powróciło go do grona żywych po pięcioletnim okresie (1908-1913) samotnictwa i zdziwaczenia.