What Is Amateur Journalism?

Opublikowano pod pseudonimem: El Imparcial

Data powsta­nia: ok. marca 1915

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: marzec 1915, „Lake Breeze”, nr 18

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Autor stara się wyróżnić i przedstawić kilka rodzajów dziennikarzy-amatorów. Na koniec omawia własną postawę – człowieka pragnącego doskonalić się literacko.