Within the Gates

Data powsta­nia: koniec czerwca lub lipiec 1921

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: wiosna 1985, „Lovecraft Studies”, nr 10

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Treść przemowy wygłoszonej na zjeździe członków NTPA w Bostonie na początku lipca 1921. Autor żartuje ze swojej obecności na tym spotkaniu, o tyle niezwykłej, że sam był gorliwym zwolennikiem i członkiem ZTPA, konkurencyjnej organizacji.