1914

Data powsta­nia: pierwszy kwartał 1914

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: marzec 1915, „Interesting Items”, nr 457

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: O wspaniałości i wielkości Wielkiej Brytanii, która zmiażdży przeciwników i wspomoże sojuszników w I wojnie światowej.