A Cycle of Verse

Opublikowano pod pseudonimem: Ward Phillips

Data powsta­nia: listopad-grudzień 1918

Skład:

  • Oceanus
  • Clouds
  • Mother Earth

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 20 marca 1919, „National Enquirer”, wol. 7, nr 25 [Oceanus oraz Clouds]; 27 marca 1919, „National Enquirer”, wol. 7, nr 26 [Mother Earth]

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Oceanus jako Oceanus:

Oceanus jako Okeanos:

Clouds jako Chmury:

Mother Earth jako Matka Ziemia:

Uwagi:

Okeanos to utwór o tajemnicach skrywanych od wieków przez wodne tonie, w Chmurach straszne kształty wędrują z chmurami po nocnym niebie, zaś w Matce Ziemi podmiot liryczny schodzi w mroczną dolinę, by poznać koszmary zrodzone przez ziemię.