A June Afternoon

Data powsta­nia: czerwiec (?) 1918

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: czerwiec 1918, „Tryout”, wol. 4, nr 6

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz o urokach czerwcowego popołudnia.