A Rural Summer Eve

Data powsta­nia: ok. stycznia 1916

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: styczeń 1916, „Trail”, wol. 1, nr 2

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Pean na cześć wiejskich uroków.