A Summer Sunset and Evening

Data powsta­nia: 1917 (?)

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: grudzień 1937, „O-Wash-Ta-Nong”, wol. 2, nr 3

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz o urokach letnich wieczorów i zachodów słońca, a zarazem eksperyment literacki, napisany metrum identycznym jak stopa utworu The Poly-Olbion Michaela Draytona (1563-1631).