A Year Off

Data powsta­nia: 24 lipca 1925

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1943, Bey­ond the Wall of Sleep

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Lekki wiersz o tym, co można zwiedzić, jeśli ma się pieniądze i rok wolnego. Utwór powstał jako „praca domowa” dla Klubu Niebieskiego Ołówka, na którego zebrania Lovecraft chodził niezbyt chętnie. Autor nie wyrażał się przychylnie o utworze.