Ad Balneum

Data powsta­nia: październik 1916

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 2001, The Ancient Track: Com­plete Poeti­cal Works of H.P. Love­craft

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Lovecraft wyśmiewa dobór tematyki modernistycznych twórców. Łaciński tytuł znaczy „Do wanny” i jest nawiązaniem do poezji eksperymentatorów zwanych spektrystami, którzy w ramach prowokacji lirycznie sławili elementy wyposażenia łazienki. Wiersz pochodzi z jednego z listów do grupy korespondencyjnej Kleicomolo z października 1916.

Tytuł:

Data powsta­nia:

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji:

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:


Pol­skie wydania:


Uwagi:


Patrz również: