Ad Criticos

Data powsta­nia: styczeń-maj (?) 1914

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: Liber Primus [jako Lovecraft Comes Back: Ad Criticos]: „Argosy”, wol. 74, nr 2 (styczeń 1914); Liber Secundus [jako Ad Criticos: Liber Secundus]: „Argosy”, wol. 74, nr 3 (luty 1914); Liber Tertius i Liber Quartus: 1986, Medusa and Other Poems

Skład:

  • Liber Primus
  • Liber Secundus
  • Liber Tertius
  • Liber Quartus

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi:

Seria wierszy, za pomocą których Lovecraft dyskutował na łamach pulpowego pisma „Argosy” z wielbicielami pisarza romansów, Freda Jacksona. Bitwę poetycką rozpoczął niejaki John Russell z Florydy. Łaciński tytuł oznacza: „Do [mych] krytyków”.