Ambition

Opublikowano pod psedonimem: Ward Phillips

Data powsta­nia: grudzień (?) 1918

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: grudzień 1918, „United Co-operative”, wol. 1, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz o próżności ludzkich ambicji i dążeń.