Amissa Minerva

Data powsta­nia: maj (?) 1919

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: maj 1919, „Toledo Amateur”

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Rozbudowany atak na poezję modernistyczną, poprzedzony streszczeniem historii poezji od starożytności po wiek XIX.