An American to Mother England

Data powsta­nia: ok. stycznia 1916

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: styczeń 1916, „Poesy”, wol. 1, nr 7

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wyraz probrytyjskich sympatii Lovecrafta.

An American to Mother England po angielsku