An American to the British Flag

Data powsta­nia: listopad (?) 1917

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: listopad 1917, „Little Budget of Knowledge and Nonsense”, wol. 1, nr 9

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Pieśń wysławiająca potęgę Wielkiej Brytanii. Tekst wiersza odkryto dopiero ok. 2010 roku.