Anthem of the Kappa Alpha Tau

Data powsta­nia: ok. 7 sierpnia 1934

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 2001, The Ancient Track: Com­plete Poeti­cal Works of H.P. Love­craft

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: „Hymn” kociego klubu Kappa Alfa Tau, którego członkowie wygrzewali się na dachu szopy pod oknem Lovecrafta.